Digitaalisen markkinoinnin termit

Mikä mikäkin on?

Avatar

Hahmo, joka edustaa käyttäjää verkkomaailmassa.  Toisinaan myös synonyymi profiilikuvalle.

Avoin sisällöntuotanto

Kollektiivinen sisällöntuotanto, johon kaikilla aiheesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua.

Blogi

Sivusto joka koostuu artikkeleista tai kirjoitelmista, jotka ovat usein vapaamuotoisia tai henkilökohtaisia. Kirjoitukset on tapana listata usein aikajärjestyksessä.

CPA eli Cost Per Action

CPA on verkkomainonnan hinnoittelumalli, jossa maksetaa tietty hinta toteutuneesta tavoitteesta, kuten tuotteen tilaus, yhteydenottopyyntö, uutiskirjeen tilaus tai rekisteröityminen palveluun.

CPC eli Cost Per Click

CPC, eli hinta per mainoksen klikkaus. on verkkomainonnan hinnoittelumalli, jota käytetään hakukonemarkkinoinnissa ja muussa internet-markkinoinnissa. CPC tarkoittaa että mainostaja maksaa tietyn hinnan klikkauksesta, joka tuo sivulle kävijän.

CPM eli Cost Per Mille

CPM, joka tunnetaan myös nimellä CPT (Cost Per Thousand), on verkkomainonnassa käytettävä hinnoittelumalli, jossa maksetaan tietty hinta per tuhat mainosnäyttöä. Usein verkkomedioiden tarjoamat isommat mainospaikat ovat hinnoiteltu CPM-mallilla.

Community manager, yhteistömanageri

Henkilö, jonka vastuulla on synnyttää, ylläpitää, hallinoida ja kehittää sosiaalisen yhteisön toimintaa.

Fanisivu

Juurtunut nimitys Facebookin yrityssivulle. Nimitys juontaa juurensa ajalta, jolloin ”tykkäämisestä” käytettiin nimeä ”fanitus”.

Feed, feedi, fiidi

Päivitettävän tiedon välitystapa, joka mahdollistaa päivitettävän tiedon tilaamisen ja seuraamisen.

Google AdWords -laatupisteet

Laatupisteet vaikuttavat Adwords-mainonnan tehokkuuteen ja klikkihintoihin.

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization)

Hakukoneoptimointi tarkoittaa löydettävyyden hallintaa hakukoneissa. Hakukoneoptimointi on prosessi, jossa verkkopalvelu suunnitellaan niin, että sen löydettävyys hakukoneissa olisi mahdollisimman hyvä.


Hash, hashtag, hashtagi,häsä, hästägi

Twitterissä käytettävä tunniste, joka koostuu #-merkistä ja sitä seuraavasta avainsanasta. Mahdollistaa aihepiiriin liittyvien viestien kokoamisen yhdeksi kokonaisuudeksi.


Keskustelufoorumi,keskustelupalsta

Keskustelufoorumi on alusta, jolla kävijä pääsee itse aloittamaan uuden keskustelun tai jatkamaan keskustelua muiden aloittamista keskusteluista.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnin tavoitteena on tuottaa enemmän liikevaihtoa ja tulosta samalla kävijämäärällä. 

Linkittäminen

Eri sisältöjen ja henkilöiden yhdistäminen toisiinsa esimerkiksi tekstin tai kuvan avulla käyttäen hyperlinkkiä.

Pinnaus, pinnata

Pinnaus liittyy Pinterest-yhteisöpalveluun. Pinnaamalla lisätään kuvia omaan Pinterest-profiiliin. Pinnaamista helpottaa selaimelle ladattava ”Pin ti”-painike.

Sisältömarkkinointi

Asiakassuhteeseen tähtäävä käyttäjälle lisäarvoa tuovan materiaalin tuottaminen tai jakaminen.

Sosiaalinen media

Verkossa oleva palvelukokonaisuus, jossa käyttäjillä on mahdollisuus kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa.

Web-analytiikka

Web-analytiikka tarkoittaa verkkosivuston kävijätietojen hyödyntämistä. Web-analytiikan avulla voidaan kehittää verkkopalvelua ja verkkomainontaa. Web-analyytikkaan voidaan käyttää ohjelmistoja, jotka perustuvat joko sivulle asennettavaan JavaScript-koodiin tai palvelimen lokitiedostoon.

Viraali l. viral

Viruksenomaisesti ihmiseltä ihmiselle leviävä viestiä tai sisältö verkossa.